سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انواع فیلتر قهوه

فیلتر قهوه

در زمان خرید قهوه ساز های دمی و قهوه ساز های نسل سوم متوجه می شوید که اکثر آنها دارای فیلتر هستند. و یا بسیاری از افراد براین باورند که فیلترهای این قهوه ساز ها بر روی طعم قهوه تاثیر می گذارند. به همین دلیل از خرید آنها صرف نظر می کنند.

انواع فیلترهای قهوه ساز

از آنجایی که قهوه ساز های دمی و نسل سومی از تنوع زیادی برخوردار هستند، درنتیجه فیلترهای آنها هم متنوع می باشند. اما به طور کلی فیلتر های قهوه ساز به سه دسته زیر دسته بندی می شوند:

  • فیلترهای کاغذی
  • فیلترهای پارچه ای
  • فیلترهای فلزی

هرکدام از این فیلتر ها مخصوص یک نوع از قهوه ساز می باشند.

همانطور که از نام این فیلترها پیدا است، فیلتر قهوه کاغذی از جنس کاغذ بوده و اکثرا